PRODUKTY CHRÁNĚNÝCH DÍLEN

Chráněné dílny Domova Harcov byly založeny v roce 2006 jako jeden z projektů Domova pro mentálně postižené v Liberci – Harcově, o.p.s. a jeho cílem je poskytovat zaměstnání lidem s mentálním postižením. Konkrétně to znamená, že jsme vytvořili nová pracovní místa a zaměstnáváme osoby se zdravotním znevýhodněním, které pobírají částečný nebo plný invalidní důchod a to s mentálním nebo kombinovaným postižením. V současné době u nás pracuje 52 osob s mentálním postižením, pracovní úvazek je přizpůsoben každému jednotlivci dle jeho možností.

Proutěné zboží

Košíky, postavičky, dekorace - různé tvary, provedení a velikosti.

www.domov-harcov.cz (C) 2024