CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Poslání

Chráněné bydlení poskytované společností DH Liberec o.p.s. nabízí dospělým lidem s mentálním a/nebo kombinovaným postižením sociální služby, které jim umožní vést v maximální možné míře samostatný život srovnatelný s vrstevníky bez postižení.

Sociální služby poskytované organizací mají uživatelům rozšiřovat životní možnosti a zároveň odrážet současné společenské podmínky.

Cíle

Společností DH Liberec o.p.s. nabízí takovou míry podpory, aby lidé bez ohledu na rozsah postižení mohli žít v běžné domácnosti.

Zajišťuje všechny činnosti stanovené pro Chráněné bydlení zákonem č. 108/2006 Sb., §51

Vytváříme kvalitní prostor pro partnerský život

Zásady, kterými se společnost při poskytování chráněného bydlení řídí

  • partnerství
  • respekt
  • individuální přístup
  • dodržování základních lidských práv a svobod
  • přijetí odpovědnosti za vlastní život
  • zapojení do života obce

Okruh osob, kterým je služba určena

Dospělým osobám (tj. od 18 let věku) s mentálním a/ nebo kombinovaným postižením, kteří potřebují podporu při některých hlavních nebo nezbytných životních úkonech.

Možnost volby - kompetence

Služba podporuje uživatele v samostatném rozhodování, zachovává mu sebekontrolu nad vlastním životem. To se vztahuje jak na oblasti běžného každodenního života (co jíst, do čeho se obléci, ......), tak i na závažná životní rozhodnutí (kde a s kým bydlet, kde pracovat,…) Každý uživatel má zajištěnou možnost podpory někoho, kdo je schopen jeho zájmy tlumočit, má svého klíčového pracovníka.

Sociální začlenění

Podporujeme a motivujeme uživatele k aktivnímu a samostatnému způsobu života individuálně podle jeho potřeb a dovedností. Uživatelé využívají nabídky veřejných služeb. Pro práci s uživatelem se volí ty formy, kdy je možné přenesení odpovědnosti na uživatele. Podporujeme uživatele v zachování, obnovení a vytvoření přirozených sociálních vazeb.

Ubytování

V bytových jednotkách o velikosti 1+kk, 2+kk, nebo ve větších bytech. Všechny ložnice jsou jednolůžkové. V každé bytové jednotce je předsíň, obytná kuchyně, sociální zařízení a ložnice. Ubytování zaručuje soukromí a intimitu, vytváří prostor pro pěstování zálib a odpočinek. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem, po předchozí domluvě si obyvatel může pokoj dovybavit, případně i vybavit, vlastním nábytkem.

Stravování

Uživatelé si zajišťují stravu dle svého přání samostatně nebo s pomocí asistenta v bydlení. Asistent pomáhá při, sestavování jídelníčku, při nákupech a uložení potravin, při přípravě stravy, při dodržování pitného režimu atd. V pracovní dny se stravují obyvatelé na pracovišti.

Poskytovaná péče

  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Uživatelé se starají o domácnost a s podporou asistenta si sami zajišťují úklid, praní a žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla.

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

K individuálním aktivitám každého uživatele (zaměstnání, rehabilitace, studium), nabízíme možnost kolektivních akcí (výlety, návštěvy kulturních a sportovních akcí, vzdělávací exkurze, rehabilitační pobyty v rámci CHB). Hledáme společně s uživatelem vhodné a dostupné volno-časové aktivity i mimo komunitu chráněného bydlení.

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Individuální plán uživatele mapuje oblast a míru potřebné podpory při kontaktu se společenským prostředím, Uživatelé se zapojují do veřejného dění v obci, do občanských aktivit, jsou podporování v kontaktu s rodinou, přáteli a v partnerských vztazích. Má li uživatel zájem o návštěvu kulturního zařízení, sportovních aktivit, nebo potřebuje doprovod k lékaři, na úřady, na procházky a výlety, zajistí mu potřebnou podporu asistent.

  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Organizace uživateli poskytuje potřebnou podporu při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, vyřizování sociální agendy.

Dokumenty ke stažení

Vzor smlouvy o poskytnutí sociální služby v Chráněném bydlení - Harcov dle § 51.
Ceník za sociální služby chráněného bydlení
Domácí řád
Žádost pro zájemce
Pravidla pro podávání stížností

 

www.domov-harcov.cz (C) 2023