PODPORUJÍ NÁS

Soociálně terapeutická dílny

Provoz sociálně terapeutické dílny Domova Harcov v letech 2010 - 2012 je podpořen z projektu IP1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji", který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Podpořte nás

Svou podporu můžete vyjádřit jak finančně, tak i materiálně.

www.domov-harcov.cz (C) 2018