PODPORUJÍ NÁS

     

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje, Statutárního města Liberec, MPSV, Úřadu práce.

Z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV na rok 2021.
Smlouva č. OLP/223/2021

výše dotace 5 836 000,- Kč

Z rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2021.

výše dotace 267 743,- Kč

Z rozpočtu Libereckého kraje 2021.

výše dotace 114 000,- Kč

 

Služba Chráněné bydlení je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje, Statutárního města Liberec, MPSV, Úřadu práce.

Z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV  na rok 2021.
Smlouva č. OLP/223/2021

výše dotace 7 573 200,- Kč

Z rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2021.

výše dotace 350 000,- Kč

Z rozpočtu Libereckého kraje 2021.

výše dotace 159 000,- Kč

 

Služba Sociálně terapeutické dílny je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje, Statutárního města Liberec, MPSV, Úřadu práce.

Z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV na rok 2021.
Smlouva č. OLP/3595/2021

výše dotace 2 407 778,- Kč

Z rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2021.

výše dotace 86 345,- Kč

Služba Osobní asistence je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje, Statutárního města Liberec, MPSV, Úřadu práce.

Z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV na rok 2021.
Smlouva č. OLP/3595/2021

výše dotace 3 846 290,- Kč

Z rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2021.

výše dotace 130 537,- Kč

 

Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením    v Libereckém kraji“ pod číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V tomto projektu Liberecký kraj vyhlásil výběrová řízení na dodávku sociálních služeb.

V období 06/2018 - 03/2020 DH Liberec o.p.s., jakožto poskytovatel sociálních služeb uspěl ve výběrovém řízení na "Zajištění sociální služby “Osobní asistence” v Libereckém kraji" pro  pro oblast Liberec, Hodkovice nad Mohelkou. Cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením.

název

region

číslo smlouvy

maximální částka

Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji

Liberec, Hodkovice nad Mohelku

OLP/1906/2017

5.568.000,-Kč

V období 04/2020 - 11/2020 DH Liberec o.p.s., jakožto poskytovatel sociálních služeb uspěl ve dvou výběrových řízeních na zajištění sociálních služeb: "Sociálně terapeutická dílna" a  "Osobní asistence" v Libereckém kraji. Cílovou skupinou jsou u obou služeb osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami. 

název

region

číslo smlouvy

maximální částka

Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji                   

Liberec, Hodkovice nad Mohelku

OLP/3917/2019

2.580.000,-Kč

 

název  

region

číslo smlouvy

maximální částka

Zajištění sociální služby Sociálně terapeutická dílna v Libereckém kraji

Liberec               

OLP/3925/2019

1.238.400,-Kč

 

 

 

 

Podpořte nás

Svou podporu můžete vyjádřit jak finančně, tak i materiálně.

www.domov-harcov.cz (C) 2022