PODPORUJÍ NÁS

ěkujeme všem dárcům, nadacím a nadačním fondům, státním i místním institucím za finanční pomoc a spolupráci.

 

Od letošního roku 2023 jsme hrdými realizátory projektu "Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji", registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0001885 v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. 

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje.

Celkem můžeme použít na následující roky dotace

Rok

Částka

2023

2.139.005,- Kč

2024

3.674.534,- Kč

2025

3.704.140,- Kč

2026

945.773,- Kč

Cílem projektu je podpora dostupnosti vybraných sociálních služeb a jejich další rozvoj v letech trvání projektu. Naše obecně prospěšná společnost DH Liberec získala podporu na provoz sociálně terapeutické dílny od 1.1.2023 do 31.3.2026.

Hlavním motivem pro realizaci projektu v rámci celého Libereckého kraje je podpora registrovaných sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje zapojených do probíhající reformy péče o duševní zdraví (§70 – sociální rehabilitace v terénní a ambulantní formě). Projekt dále podporuje proces deinstitucionalizace (§43 – podpora samostatného bydlení) a zvýšení schopností a dovedností v běžném životě osob se zdravotním postižením (§67 – sociálně terapeutické dílny).

Dále nás v roce 2023 finančně podporují:

   

Liberecký kraj z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí nás podpořil dotací na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu částkou 6.684.051,-Kč na Domov pro osoby se zdravotním postižením, částkou 9.885.000,-Kč na Chráněné bydlení a částkou 2.893.744,-Kč na Osobní asistenci. 

Liberecký kraj nás podpořil dotací na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu částkou 490.000,-Kč na Domov pro osoby se zdravotním postižením, částkou 550.000,-Kč na Chráněné bydlení, částkou 290.000,-Kč na Osobní asistenci a částkou 1.045.882,-Kč na Sociálně terapeutickou dílnu.

Statutární město Liberec nás podpořilo dotací pro poskytovatele sociálních služeb částkou 450.000,-Kč na Domov pro osoby se zdravotním postižením, částkou 450.000,-Kč na Chráněné bydlení a částkou 293.313,-Kč na Osobní asistenci.

 

www.domov-harcov.cz (C) 2023