CHRÁNĚNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Chráněné dílny Domova Harcov byly založeny v roce 2006 jako jeden z projektů Domova pro mentálně postižené v Liberci – Harcově, o.p.s. a jeho cílem je poskytovat zaměstnání lidem s mentálním postižením. Konkrétně to znamená, že jsme vytvořili nová pracovní místa a zaměstnáváme osoby se zdravotním znevýhodněním, které pobírají částečný nebo plný invalidní důchod a to s mentálním nebo kombinovaným postižením. V současné době u nás pracuje 52 osob s mentálním postižením, pracovní úvazek je přizpůsoben každému jednotlivci dle jeho možností.

Finanční prostředky potřebné k chodu dílen máme zajištěné z několika zdrojů:

 • MPSV
 • Úřad práce v Liberci
 • Statutární město Liberec
 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • prodejem vlastních výrobků a služeb
 • sponzorské dary

Zde jsou k nahlédnutí některé výrobky z našich dílen.

V aktualitách se dozvíte o prodejních akcích, kde budeme prodávat a kde můžete vidět (případně zakoupit) výrobky jednotlivých dílen.

Budova chráněných dílen je umístěna v blízkosti obytných budov Domov Harcov i Chráněného bydlení, na adrese Liberec 15, Vlčí vrch 850. Je bezbariérová a má velký pozemek. Statutární město Liberec ji organizaci pronajalo na 20 let. Činnost v dílnách byla zahájena v květnu 2005.

 • textilní dílny, kapacita cca 15 pracovníků, dva odborní asistenti. V těchto dílnách pracují zaměstnanci na tkalcovských stavech, na rámech a využívají další textilní techniky. V dílně se tkají koberečky a různé tkaniny, které se dále zpracovávají. Šijí se z nich tašky, prostírání, polštáře, drobné hračky, šály apod.
 • košíkářská dílna, kapacita cca 7 pracovníků, jeden odborný asistent. V dílně se zpracovává proutí, hlavně se používá pedigg, a to na různé košíky, dekorace, také je často kombinovaný s keramikou. >keramická dílna, kapacita cca 7 pracovníků, jeden odborný asistent. Práce s keramickou hlínou, plastiky, lití, točení na kruhu.
 • zahradnická dílna + dřevodílna, kapacita cca 7 pracovníků, jeden odborný asistent, údržba vlastních pozemků i veřejné zeleně, pěstování sadby, v zimě pak vazby, výroba různých doplňků. V dřevodílně pracují zaměstnanci ze zahradnické dílny v případě nepříznivého počasí a v zimě, také s podporou odborného asistenta. Hlavní náplní je příprava pro ostatní dílny, výroba rámů pro textilní dílny, výroba truhlíků pro zahradnickou dílnu, oprava vlastního nábytku, drobné výrobky ze dřeva, vazby (dušičky, advent, vánoce). V této dílně vyrábíme svíčky z včelího vosku.
 • knihařská dílna, kapacita cca 7 pracovníků, jeden odborný asistent, práce s papírem, kartonáž, vazba knih (i opravy), paspartování.
 • výroba ručního papíru, kapacita cca 7 pracovníků, jeden odborný asistent, výroba ručního papíru a jeho další zpracování na různá přání, jmenovky, vizitky, obálky, dárkové tašky.

Program chráněných dílen je určen zájemcům o zaměstnání, kteří potřebují dlouhodobě chráněné prostředí a asistenci přímo na pracovišti.

www.domov-harcov.cz (C) 2023