AKTUÁLNÍ INFORMACE

Harcovská tancovačka 2024

Přijďte si zatančit! ... zobrazit

Bez podpory EU + ČR by to nešlo!

Projekt „Sociálně terapeutické dílny Harcov“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. ... zobrazit

Všechny aktuality

Kdo jsme?

Organizace vznikla z iniciativy rodičů a přátel lidí s mentálním postižením. Do roku 1990 nebyla v Liberci žádná organizace, která by zajišťovala služby pro dospělé s mentálním postižením a tak pro ně jediná volba byla buď vzdálený ústav, nebo zůstat doma.

Domov

V roce 1991 oslovili rodiče představitele Města Liberec a získali v Harcově budovu bývalých týdenních jeslí. Podařilo se zajistit dostatek prostředků z holandského nadačního fondu „Královny Juliány“, a v srpnu 1993 byla dokončena rekonstrukce a zahájen provoz Domova. Do Domova se nastěhovalo 21 uživatelů. V roce 2013 proběhla druhá velká rekonstrukce domu, v současné době v Domově žije 26 uživatelů v jednolůžkových a dvoujlůžkových pokojích. Celý objekt je bezbariérový, přiléhá k němu velká zahrada a je velmi dobře dostupný MHD.

 

Chráněné bydlení

Harcov - Rekonstrukcí činžovního domu vzniklo v průběhu let 2000 - 2005 deset chráněných bytů, celkem pro 25 uživatelů. Ukázalo se, že je tato forma služby velmi vhodná pro partnerský život a poskytuje uživatelům velkou míru nezávislosti. Protože byl o tuto služby velký zájem, chtěli jsme je rozšířit.

Pilínkov – Nevyužívaná škola, prostředky z EU a tři roky práce. Výsledkem je 6 bytů pro 19 uživatelů, kteří se nastěhovali v roce 2009.

Zelené údolí – byty po Mistrovství světa v lyžování uvolnilo Město Liberec pro sociální účely a naše organizace pro své klienty získala v dubnu 2009, resp. 2016 čtyři – bydlí v nich čtyři partnerské dvojice.

 

Chráněné dílny

Po pár letech poskytování pobytových služeb jsme začali pociťovat velký nedostatek prostoru pro denní aktivity uživatelů. Ti začali velmi často zmiňovat, že chtějí pracovat. Najít pro ně vhodnou práci byl úkol nelehký. A bylo to opět Město Liberec, které nabídlo pozemek i finanční prostředky a v Harcově mohly v sousedství Domova a Chráněných bytů vyrůst nové dílny. Vybaveny byly z prostředků SROP.

 

Sociálně terapeutické dílny

Pro všechny zájemce není zaměstnání v rámci pracovní smlouvy možné, někdy potřebují získat nejprve dostatek dovedností. Proto jsme uvítali výzvu Krajského úřadu v rámci projektu IP 1 a od roku 2010 může díky tomuto projektu své dovednosti rozvíjet až 20 uživatelů. I když projekt v roce 2012 skončil, daří se nám zajišťovat prostředky pro chod těchto dílen v dostatečné výši.

 

Osobní asistence

Služba reaguje na poptávku uživatele převážně při zvládání všech běžných úkonů zejména při asistenci v zaměstnání uživatele. Pro snížení nákladů a maximální využití kapacity pracovního týmu se snažíme o poskytování služby pro více uživatelů najednou.

Placené zaměstnání, které je díky osobní asistenci možné udržet, je pro uživatele šancí, jak zůstat v zázemí známého prostředí, případně se díky finanční nezávislosti osamostatňovat v chráněných bytech. Zároveň jsou rozptýleny pochybnosti o naplňování čl. 26 Listiny základních práv a svobod, že „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“. Ocenění, kterého se uživatelům dostává v podobě výplaty a pozitivní zpětné vazby od okolí zúročí sami v podobě svého osobnostního růstu a pocitu sounáležitosti a uplatnění.Kritéria pro poskytování sociálních služeb v Domově Harcov

Služby jsou určeny:

  • dospělým (tj. od 18 let věku) s mentálním a/ nebo kombinovaným postižením a/ nebo duševním onemocněním, kteří z důvodu svého zdravotního postižení potřebují pomoc jiné osoby při některých hlavních nebo nezbytných životních úkonech v takovém rozsahu, že mají podle zákona 108/2006 Sb. nárok na příspěvek na péči

Služba není určena:

  • těm, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení;
  • těm, kteří se ve svém chování projevují agresivně, lidem s poruchami chování;
  • osobám závislým na omamných látkách (alkohol, drogy) a osobám závislým na hracích automatech;
  • lidem s alzheimerovou chorobou ve stádiu, které vyžaduje péči na uzavřeném oddělení;
  • lidem imobilním v takové míře, že potřebují specifické vybavení, kterým poskytovatel nedisponuje;
  • lidem se stanovenou závažnou psychiatrickou diagnózou;
  • lidem s infekčním a parazitním onemocněním všech druhů a stadií, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění;
  • lidem s onemocněním tuberkulóza, s výjimkou stadií P III a M III a dalších stabilizovaných a inaktivních forem, potvrzení vydá odborný lékař.
www.domov-harcov.cz (C) 2024